Taipei

Capitale de Taiwan

Hotel de Ville Taipei 101 Liberty Square Chiang Kai-Shek Memorial Chiang Kai-Shek Memorial House

Taipei

Taiwan