Ginza

Quartier des grands magasins et magasins de luxe de Tokyo

Situation

Tokyo

 • Parc Shinjuku - Tokyo
  Shinjuku - Jardins
 • Akihabara
 • Asakusa
 • Ginza

Japon

 • Kyoto
 • Kyoto - Temples
 • Shirakawa-go
 • Kobe
 • Tokyo
 • Nagoya - Japon
  Nagoya